Pages

May 01, 2011

മങ്ങിയ കാഴ്ചകള്‍

കാഴ്ചയുടെ കണക്കു പുസ്തകം തുറന്നു ഞാനിരിക്കുന്നു 
മങ്ങിയ കാഴ്ചകള്‍ മറയുന്നതും നോക്കി 
വാക്കുകള്‍ രൂപങ്ങള്‍ സൃഷ്ട്ടിച്ചു കടന്നു പോകുന്നു കാഴ്ചയുടെ 
കാഴ്ച മങ്ങുമ്പോള്‍ രൂപങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഭാവവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു..

No comments:

Post a Comment